AMBALAJ ANALİZLERİ

Bilindiği üzere Ülkemizde “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” ile Gıda ambalaj üreticilerinin migrasyon analizi yaptırması ulusal yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiştir.

Gıda ve Ambalaj üreticileri ilgili mevzuat uyarınca kendi üretim ve kalite kontrol kriterlerini yasal gerekliliklere göre ayarlayıp analiz planlarını yapmaktadırlar. Laboratuvarımızda gıda ile temaseden plastik madde ve malzeme yanında porselen -cam eşya analizleri de yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
Gıda Maddeleri Temasta Bulunan Seramik ve Porselen Malzemeler Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) Migrasyonu TGK 2012/30
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Yapı Tayini FT-IR Metodu Polymer Data Handbook – İşletme İçi Metot
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Tam Daldırma ( Sulu gıdalar-sulu-asitli-alkollü) TS EN 1186-3
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Mamulle Kontrol( Sulu gıdalar-sulu-asitli-alkollü) TS EN 1186-9
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon Kuru gıda (MPPO) ( Modifiyepolifenilenoksit) TS EN 1186-13
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Ek Deney Yöntemi (Yağlı-%95 Etanol ve İzooktan) TS EN 1186-14
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Spesifik Migrasyon (2,2,-bis 4-hydroxyphenyl) propane (Bisphenol A) Analizi
HPLC-FLD Metodu
TS EN 14372