Menü

Ambalaj Analizleri

Bilindiği üzere Ülkemizde “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” ile Gıda ambalaj üreticilerinin migrasyon analizi yaptırması ulusal yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiştir.

Gıda ve Ambalaj üreticileri ilgili mevzuat uyarınca kendi üretim ve kalite kontrol kriterlerini yasal gerekliliklere göre ayarlayıp analiz planlarını yapmaktadırlar. Laboratuvarımızda gıda ile temaseden plastik madde ve malzeme yanında porselen -cam eşya analizleri de yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
Gıda Maddeleri Temasta Bulunan Seramik ve Porselen Malzemeler Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) Migrasyonu TGK 2012/30 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Yapı Tayini FT-IR Metodu Polymer Data Handbook – İşletme İçi Metot TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Sulu Gıdalar–Daldırma Metodu) TS EN 1186-3 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Sulu Gıdalar–Doldurma Metodu) TS EN 1186-9 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Sulu Gıdalar–Hücre Metodu) TS EN 1186-5 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Sulu Gıdalar–Torba Metodu) TS EN 1186-7 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Yağlı Gıdalar–Daldırma Metotları) TS EN 1186-2 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Yağlı Gıdalar–Hücre Metodu) TS EN 1186-4 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Yağlı Gıdalar–Torba Metodu) TS EN 1186-6 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Yağlı Gıdalar–Doldurma Metodu) TS EN 1186-8 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Katı Gıda Benzeri) Tayini (MPPO) (Modifiyepolifenilenoksit) TS EN 1186-13 Metot B TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Toplam Migrasyon (Yağlı Gıda Benzerleri –% 95 Etanol ve İsooktan) TS EN 1186-14 TÜRKAK
Gıda İle Temas eden Plastik Madde ve malzemeler Element Tayini EN 13130-1, AP (89) 1, NMKL 161 TÜRKAK
Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Lityum (Li), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Çinko (Zn)
Tüm Cam Malzemeler Ani Sıcaklık Değişimine Karşı Dayanım TS 2913
Plastik (Gözenekli Olmayan Materyallerde) Plastik Yüzeylerde Antibakteriyel Aktivitenin Değerlendirilmesi ISO 22196
Plastik, Metal, Seramik ve Ara Ürünler Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi JIS Z 2801