FİZİKSEL KİMYASAL ANALİZLER

Gıda Fiziksel Analizleriden baklagillerin sınıf özelikleri ve yabancı madde ve diğer özelliklerin belirlenmesi , Organoleptik Muayene , ph , brix vb. analizler,

Temel Kimya analizler olan kül, nem, yağ, protein, şeker, etiket bilgisi ve enerji değeri ile birlikte koruyucu katkı madde (sorbik asit, benzoik asit, kükürt dioksit vb.), suni boya analizleri,

Mineral Analizleri , Ağır metal Tayinleri, hayvansal ve bitkisel yağlarda yağ asitleri ve sterol kompozisyonu, Mitotoksin ( Aflatoksin -okratoksin ) Analizleri ve Ayrıca Katkı ve Kalıntı Analizlerinin yapıldığı geniş bir laboratuvar kapsamına sahip laboratuvarımızda birçok Analizde Gıda ve Yem parametrelerinde Akredite olarak Analiz hizmeti verilebilmektedir.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon Örnek Miktarı
Gıda Asesülfam-K, Aspartam ve Sakkarin Tayini                                                             HPLC–UV Metodu JAOAC Vol.76 No:2 NMKL 142 100 g
Gıda Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini                                                   HPLC-UV/DAD Metodu NMKL 124 100 g
Süt Ürünleri ve Süt Esaslı Gıda Yağ Tayini                                                                                               Gerber Metodu TS 8189,                                                                                               TS 3046,                                               TS 1330 100 g
Et ve Et Ürünleri Yağ Tayini                                                                                                     Asit – Hidroliz Yöntemi TS 1744 100 g
Et ve Et ürünleri Hidroksiprolin Tayini TS 6236 ISO 3496 100 g
Gıda ve Yem Ham Protein Tayini                                           Kjeldahl Metodu TS EN ISO 20483,                                               ISO 1871 100 g
Gıda , Gıda Katkı ve Aromalar Arsenik (As), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) Analizi                                   AAS Metodu NMKL 166 ,                                                     NMKL 170 ,                                           NMKL 161 100 g
Gıda ile Temas Eden Malzemeler- Seramik ve Porselen Kaplamalar Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd)                 Salımı Tayini                                                           AAS Metodu TGK 2012/30 3 Adet
Kahve, Çiğ Kahve, Kavrulmuş ve Suda Çözünebilen Kahveler Okratoksin A Tayini                                               HPLC Metodu R-Biopharm  Ref. N.A1-P14.V11 1 kg
Kurutulmuş Meyveler ve ürünleri Okratoksin A Tayini                                               HPLC Metodu R-Biopharm ,Ref. A8-P14.V3 1 kg
Tahıllar ve Ürünleri Okratoksin A Tayini                                               HPLC Metodu R-Biopharm,  Ref. A1–P14.V3 1 kg
Yağlı Tohumlar ve Ürünleri, Tahıllar ve Tahıl Ürünleri Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini HPLC Metodu AOAC 991.31 1 kg
Kurutulmuş Meyveler , Sebzeler ve Ürünleri, Baharatlar, Kırmızı Biber Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini HPLC Metodu AOAC 999.07 1 kg
Tüm Gıdalar, Katkılar, Aromalar Bakır (Cu), Çinko (Zn), Cobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Kalsiyum (Ca), Mağnezyum (Mg), Sodyum (Na), Potasyum (K), Analizi AAS Metodu İşletme İçi Metot- “AY-KL-038”                                 ( NMKL 161 modifiye edilmiştir)
100 g
Gıda Suni Boya Aranması                                                       (E100-Kurkumin,                                                               E102-Tartazin,                                                           E104-Kinoline Yellow,                                             E110-Sunset Yellow,                                         E120- Karminik asit,                                               E122-Karmosin-Azorubin,                                         E123-Amarant,                                                                               E124- Ponceau4R,                                                     E127-Eritrosin,                                                         E128-Red2G,                                                           E129 Allura Red,                                                       E131-Patent blue,                                                 E132-İndigotin,                                                     E133-Brillant Blue,                                                 E142-Green S,                                                           E151 Brillant Black) NMKL 130 100 g
Çeşitli Gıdalar ve Yem Nem(Rutubet ve Kuru Madde) Ürün Tebliğ veya Standardı 100 g
Lokum ve Baharatlar Rutubet (Toluen) TS 2134,TS8444 100 g
Lokum ve Baharatlar Rutubet (Toluen) TS 2134,TS8444 100 g
Çeşitli Ürün Grupları Çözünür Katı Madde TS 4890, TS EN 12143, TS 13568 100 g
Çeşitli Ürün Grupları Ph Ürün Tebliğ veya Standardı 100 g
Jelatin İletkenlik GMIA 100 g
Jelatin Jel Kuvveti GMIA 100 g
Jelatin Elek Analizi GMIA 100 g
Jelatin Bulanıklık GMIA 100 g
Jelatin Viskozite GMIA 100 g
Çeşitli Gıdalar Organoleptik Muayene (Görünüş, Tat, Koku, Renk) TGK Tebliğleri, TS 3707 ISO 5492, TS EN ISO 927, TS 8000, TS ISO 5538 100 g
Baklagiller Yabancı Madde, Diğer Çeşitlerden Taneler , Bozuk tane, Kırık Tane ve Kalbur altı miktarı TS 141, TS 142, TS 143 100 g
Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı YağlarYağlı Tohumlar – Ekstrakte edilen yağlar Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği TS EN ISO 660 100 g
Asit Sayısı/ Serbest Yağ Asitliği Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı yağlar-Yağlı Tohumlar-Ekstrakte edilen yağlar TS EN ISO 660 100 g
Bal, Süt ve Süt ürünleri , meyve ve Sebze Ürünleri Asitlik TS 13360, TS 591, TS 1125 ISO 750, TS 1018, TS 1330 100 g
Çeşitli Gıdalar Kül Tayini Ürün Tebliğ veya Standardı 100 g
Çeşitli Gıdalar Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül miktarı Ürün Tebliğ veya Standardı 100 g
Şeker ve şekerli ürünler Sülfatlandırılmış Kül Tayini TS 6361 EN ISO 5809 100 g
Salata Sosu, Mayonez Yağ Tayini TS 7437 100 g
Tahıl Ve Tahıl Ürünleri Yağ Tayini TS 4967 100 g
Jelatin Geçirgenlıik GMIA 100 g
Süt ve Süt Ürünleri Tuz Tayini AOAC 935.43 100 g
Süt ve Süt Ürünleri, Bitkisel Ürünler, Hububat Ürünleri Tuz Tayini AOAC 971.27 ,AOAC 935.43,       TS 5000, TS 3190, TS 1620 100 g
Hububat Ürünleri Tuz Tayini TS 5000, TS 3190, TS 1620 100 g
Sirke Asetil Metil Karbinol Tayini TS 1880 EN 13188 100 g
Gazlı İçecekler Karbonhidrat ve Enerji Tayini Hesabı FAO Food and Nutrition Paper 77 Food Energy,ATWATER 500 g
Yağlı Tohumlar (Fındık), Şekerli Ürünler (Bisküvi,Saray Helvası,Pişmaniye, Çikolata),Baharatlar (Kırmızı Pul Biber,Hindistan Cevizi) Yağ Tayini TS 2383 ,AOAC 948.02,                 TS 8787,TS 2590,TS 9999,TS 7800 100 g
Süt ve Süt Ürünleri Jelatin Aranması AOAC 920.106 100 g
Asesülfam-K Asesülfam-k Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Asetik Asit Asetik Asit Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Askorbik Asit Askorbik Asit Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Aspartam Aspartam Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Hidrojen Peroksit Hidrojen Peroksit Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Benzoik Asit Benzoik Asit Safık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Monosodyum Glutamat Monosodyum Glutamat Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Nikotinamid Nikotinamid Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Sodyum Benzoat Sodyum Benzoat Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Sodyum Nitrit Sodyum Nitrit Saflık Analizi Food Chemical Codex, 5. Edition,2003 100 g
Çay Su Ekstraktı Tayini TS ISO 9768 100 g
Hayvansal ve Bitkisel Katı Sıvı Yağlar Sabunlaşmayan Madde Tayini TS 4963, TS 888,TS 886, TS 6581 100 g
Hayvansal ve Bitkisel Katı Sıvı Yağlar Sabun Miktarı Tayini TS 5038, TS 341, TS 886 100 g
Hayvansal ve Bitkisel Katı Sıvı Yağlar Sabunlaşma Sayısı Tayini TS 4962 EN ISO 3657 100 g
Hayvansal ve Bitkisel Katı Sıvı Yağlar Sabun Miktarı Tayini TS 5038, TS 341, TS 886 100 g
Yoğurt Peroksidaz Testi TS 1330 100 g
Sıvı ve Katı Gıda Katkı Maddeleri Sülfatlandırılmış Kül Food Chemical Codex, 4. Edition, 100 g
Beyaz un, Buğday Unu Bromat ve Iyodat Tayini AOAC 956.03, Bromates and Iodates in White and Whole Flour,2003 100 g
Tüm Cam Malzemeler Ani Sıcaklık Değişimine Karşı Dayanım TS 2913 1 Adet
Bal, Beyaz Şeker, Doamtes Salçası, Kuru Nane, Pirinç Unu, Çekirdeksiz Kuru Üzüm Yabancı Madde TS 2639,TS 861,TS 1466,TS 3036,TS 3411,TS 3498,ISO 2256 100 g
Konserveler % Dolum Oranı TS 2664 100 g
Tahıllar, Yağlı Tohumlar Kırık Tane TS 9862                                                                     TS 141                                                             TS 142 100 g
Süt Tozu, Çözünebilir Kahve Çözünebilme Oranı TS 5389                                                               TS 1329 100 g
Bal Suda Çözünen Madde Miktarı TS 3036 100 g
Yem ve Yem Katkı Arsenik Tayini (As) TS EN 16206 100 g
Tüm Gıdalar,Katkıarve Aromalar Suni Boya Aranaması Regnell 1976, Bursa Gıda Kont. Eğt.Arş.Ens. Yayın no:2 100 g
Tüm Gıda,Gıda Katkı,”Şarap ve Sirke, (Kurutulmuş Soğan,Sarımsak,Pırasa Hariç) Kükürt Dioksit AOAC 962.16 100 g
Tüm Gıdalar İnvert Şeker Toplam Şeker TS 1466/ TS 3792 100 g
Et ve Et Ürünleri Kolajen/Et Proteini AOAC 990.26 100 g
Et ve Et Ürünleri Nitrit Miktarı Tayini NMKL 194 100 g
Et ve Et Ürünleri Nitrat Miktarı Tayini NMKL 194 100 g
Et ve Et Ürünleri Nişasta Aranması TS 6812 100 g
Yem Rutubet Tayini RG:27.12.2011-28155 100 g
Yem Ham Kül Tayini TS ISO 5984-ISO 6947 100 g
Yem Ham Yağ Tayini TS 6317 100 g
Yem Tuz Tayini RG:27.12.2011-28155 100 g
Yem HCL’de Çözünmeyen Kül Tayini TS ISO 5985 100 g
Çay Külde Alkalilik Tayini TS 1567 100 g
Çay Külde Alkalilik Tayini TS 1567 100 g
Çay ve Kahve (çiğ ve öğütülmüş) Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Miktarı TS 1565-TS 3117 100 g
Tüm Gıdalada Nişasta Aranması GMMAY sayfa:418 100 g