Menü

Mikrobiyolojik Analizler

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ile yasal olarak limtleri belirlenmiş analiz ve   parametrelerde Laboratuvarımız geniş Akreditasyon kapsamı ile Gıda ve Yemlerde Analiz hizmeti verebilmektedir.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon Numune Miktarı
Gıdalar Bacillus cereus Saymı                                       Koloni Sayım Tekniği TS EN ISO 7932 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Escherichia coli Sayımı                                     Koloni Sayım Tekniği ISO 16649-2 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Escherichia coli                                                        0157 Aranması ISO 16654 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Enterobacteriaceae aranması ve Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528-2 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Koliform Bakteri Sayımı                             Koloni sayım tekniği TS ISO 4832 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Küf Maya Sayımı                                                     Koloni Sayım Tekniği ISO 21527-1 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Listeria monocytogenes Aranması ISO 11290-1 TÜRKAK 250 gr
Süt ve Süt ürünleri Cronobacter sakazakii                                  Aranması ISO/TS 22964 (IDF/RM 210) TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Sülfit indirgeyen anaerobik bakteri sayımı ISO 15213 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Salmonella spp. Aranması ISO 6579 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Koagulaz Pozitif Stafilokok Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler)                                      Koloni Sayım Tekniği ISO 6888-1 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması ISO 10272-1 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Aerobik Koloni Sayımı 30oC’de ISO 4833 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Staphylococcal enterotoksini aranması RIDASCREEN Set Total ,                           r-bioplarm TÜRKAK 250 gr
Ekmek Mayası Rope spor sayımı TS 3522 TÜRKAK 250 gr
Konserve gıdalarda Sterilite testi TS 10524 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Escherichia coli Sayımı EMS Tekniği ISO 7251 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Koliform Bakteri Sayımı EMS Tekniği ISO 4831 TÜRKAK 250 gr