Menü

Yüzey Ekipman ve Ortam Hijyen

Gıda İşletmelerinde Personel ve proseslerde kullanılan ekipman ve yüzeylerden örnekleme yapılarak alınan swab numuneleri ile Gıda İşletmelerinde Kalite kontrol planları dahilinde ölçülüp kontol edilebilen prosesler sağlanabilmektedir. Laboratuvarımızda bu deneylerde Akredite olarak hizmet verebilmekteyiz.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon Numune Miktarı
Çevre Yüzey Örnekleri Koliform Bakteri Sayımı ISO 18593, TS ISO 4832 TÜRKAK 1 Swab
Çevre Yüzey Örnekleri Aerobik Koloni Sayımı ISO 18593-TS ISO 4833-1 TÜRKAK 1 Swab
Çevre Yüzey Örnekleri Koagulaz Pozitif Stafilokok Sayımı
(Staphylococcus aureus ve diğer türler)
Koloni Sayım Tekniği
ISO 18593, ISO 6888-1 TÜRKAK 1 Swab
Çevre Yüzey Örnekleri Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 18593, ISO 16649-2 TÜRKAK 1 Swab
Çevre Yüzey Örnekleri Küf Maya Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 18593, ISO 21527-1 TÜRKAK 1 Swab