Menü

Deri Analizleri

Deri ve deri mamüllerinin IULTCS normlarına uygun üretimi, standardizasyonu, iyileştirilmesi, kalite standardının stabilizasyonu adına  işletme içi, ulusal, uluslararası bütün standart ve yönetmelik gerekliliklerini bünyesinde taşıyan, ulusal ve uluslararası standart metodlarının geliştirilmesi adına literatürel çalışmalar gerçekleştiren, bilirkişi statüsünde uzman ekibimizle akredite test ekibimizle sektöre hizmet sunmaktayız.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
Deri Kalınlık tayini TS 4117
EN ISO 2589
TÜRKAK
Deri Terlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini TS EN ISO 11641
ISO 11641
TÜRKAK
Deri Renk haslığı Deneyleri-Su ile lekelenmeye karşı renk haslığı Tayini TS EN ISO 15700 TÜRKAK
Deri Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler, Dikiş yırtılma direnci Tayini TS EN ISO 23910 TÜRKAK
Deri Yarı Esnek Derilerin sürekli katlanmaya karşı direncinin Tayini DIN 53340 TÜRKAK
Deri Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminlerin Miktarının Tayini (GC-MS ve HPLC/DAD Yöntemi) TS EN ISO 17234-1
EN ISO 17234-1
ISO 17234-1
TÜRKAK
Deri Derilerde Krom (Cr+VI) Miktarı Tayini TS EN ISO 17075
EN ISO 17075
ISO 17075
TÜRKAK
Deri Formaldehit İçeriğinin Tayini                            (HPLC-DAD Metodu) ISO/FDIS 17226-1 TÜRKAK
Tekstil, Deri Tekstil, Deri ve Proses yardımcı Ürünlerinde Alkil Fenol ve Alkil Fenol Etoksilatlarının Tayini (AP&APEO) (GC-MS Metodu) İŞLETME İÇİ METOT-“TLM-154” (ISO/FDIS 18218-2) TÜRKAK
Deri  Uçucu madde tayini ISO 4684 TÜRKAK
Deri Diklorometanda çözünen madde ve serbest yağ asidi muhtevasının tayini ISO 4048 TÜRKAK
Deri Kromik oksit içeriğinin kimyasal tayini – Bölüm 1: Titrasyonla nicel tayin TS EN ISO 5398-1 TÜRKAK
Deri  Ph tayini ISO 4045
Kişisel Koruyucu Donanım-Ayak Giyecekleri Sayada Su Nüfuziyeti ve Su Absorpsiyonunun Tayini TS EN ISO 20344 (Md.6.13)
EN ISO 20344 (Md.6.13)
ISO 20344 (Md.6.13)