Menü

Gıda Mikrobiyolojisi

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ile yasal olarak limtleri belirlenmiş analiz ve    parametrelerde  Laboratuvarımız geniş Akreditasyon  kapsamı ile Gıda ve Yemlerde Analiz  hizmeti verebilmektedir.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon Numune Miktarı
Gıdalar Bacillus cereus Saymı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7932 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 16649-2 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO 7251 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO 16649-3 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Escherichia coli
0157 Aranması
ISO 16654 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Enterobacteriaceae aranması ve Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528-2 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Koliform Bakteri Sayımı
Koloni sayım tekniği
TS ISO 4832 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Küf Maya Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21527-1 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Listeria monocytogenes Aranması ISO 11290-1 TÜRKAK 250 gr
Süt ve Süt ürünleri Cronobacter sakazakii Aranması ISO/TS 22964 (IDF/RM 210) TÜRKAK 250 gr
Gıdalar,  Yemler Sülfit indirgeyen anaerobik bakteri sayımı ISO 15213 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar,  Yemler Salmonella spp. Aranması ISO 6579 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Koagulaz Pozitif Stafilokok Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
Koloni Sayım Tekniği
ISO 6888-1 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması ISO 10272-1 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar Aerobik Koloni Sayımı 30oC’de ISO 4833-1 ve ISO 4833-2 TÜRKAK 250 gr
Gıdalar, Yemler Staphylococcal enterotoksini aranması RIDASCREEN Set Total ,                         r-bioplarm TÜRKAK 250 gr
Ekmek Mayası Rope spor sayımı TS 3522 TÜRKAK 250 gr
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Rope spor sayımı TS 3522 TÜRKAK 250 gr
Gıda ve Yem Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı ISO 15214 TÜRKAK 250 gr
Yoğurt ve Ayran Karakteristik Mikroorganizma Sayısı TS ISO 7889 TÜRKAK 250 gr
Glutensiz ve Gluteni Azaltılmış Gıdalar Alerjen (Gluten) Tayini AOAC 2014.03
Kit Metodu (Romer Labs – AgraQuant Gluten G12 ELISA Kit)
TÜRKAK 250 gr
Konserve gıdalarda Sterilite testi TS 10524 250 gr
Gıdalar Koliform Bakteri Sayımı EMS Tekniği ISO 4831 TÜRKAK 250 gr