Menü

Gizlilik Taahhüdü

Kazlıçeşme Deri Ürünleri Araş. Gelş. San. Tic. Ltd. Şti. Deri Ürünleri Ar-ge Laboratuvarı – Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

■ Laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumlu olacağını,

■ Kamuya açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden bilgilendireceğini,

■ Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hâle getirildiği veya laboratuvarla müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar hâriç diğer tüm bilgilerin özel bilgi olarak değerlendirileceğini ve bu bilgilerin mahrem bilgi kabul edileceğini,

■ Laboratuvarın gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahısın açıklanacak bilgi konusunda haberdar edileceğini,

■ Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgilerin müşteriyle laboratuvar arasında gizli kalacağını,

■ Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgilerin sağlayıcısının (kaynak) laboratuvarca gizli tutulalacağını ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmayacağını,

■ Laboratuvar faaliyetlerinde görev alan tüm iç ve dış personelin gizlilik taahhütleri ile uyumlu çalışmasının sağlanacağını,

■ TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı gereklilikleri doğrultusunda gizlilik taahhütleri ile uyumlu bir şekilde çalışacağını,

■ Hizmette tarafsızlık, dürüstlük ve gizlililk kuralları içinde hareket ederek, gerçekleştirmiş olduğu laboratuvar hizmetinde, personele hiçbir şekilde baskı ve telkinde bulunmayacağını,

taahhüt eder.