Menü

Tarafsızlık Taahhüdü

KAZLIÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ AR-GE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

■ Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüleceğini,

■ Tarafsızlığın korunacağı şekilde yapılandırılacağını ve yönetileceğini,

■ Tarafsızlığa bağlı kalacağını,

■ Laboratuvar, faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacağını,

■ Tarafsızlığı tehlikeye düşürecek ticari, mali ya da diğer baskılara izin vermeyeceğini,

■ Laboratuvar tarafsızlığı etkileyecek riskleri sürekli olarak tanımlayacağını,

■ Risk tanımlamalarının, laboratuvarın faaliyetlerinden veya ilişkilerinden ya da personelinin ilişkilerinden kaynaklanacak riskleri de kapsayacağını,

■ Tarafsızlığa karşı bir risk tanımlanırsa, laboratuvar bu riski giderilmesi veya en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını,

■ TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı gereklilikleri doğrultusunda tarafsız bir şekilde çalışacağını,

■ Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili sonuçları tarafsız bir şekilde raporlayacağını,

■ Vermiş olduğu laboratuvar hizmetinde, personeline hiçbir şekilde baskı ve telkinde bulunmayacağını,

■ TS EN ISO / IEC 17025 standardının gerekliliklerine ve ilgili prosedürlere, müşteri gereksinimlerine ve düzenleyici ve yasal gerekliliklere uymayı,

■ Hizmetin doğru, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, “müşteri bilgilerinin gizliliği” ilkesine sadık kalarak en kısa sürede verilmesini,

■ Ulusal, Avrupa veya Uluslararası Standart Organizasyon ve Enstitüleri tarafından yayınlanmış olan standartların (TS, EN, ISO, IULTCS, vb.) kullanılmasını,

■ Personelin tecrübeli, deneylerin uygulanmasında teorik bilgiye sahip olmasını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesini,

■ Güvenilir ölçümler elde etme kabiliyetinin sürekliliğini sağlamak üzere, yeterlilik deneylerine katılımını da içeren tüm araç ve olanaklardan yararlanacağını,

■ Mevcut Kalite Politikası Beyanı’na uymak üzere, çalışmalar için gerekli desteği vermek ve tüm kaynakları sağlayarak, kalite düzeyinde gelişim ve süreklilik sağlayacağını,

■ Tüm yönetim ve laboratuvar personelinin her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden korumak adına gerekli düzenlemeleri yapacağını,

■ Eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara katılımlarını destekleyerek yaratıcı düşünme, işbirliği ve doğru planlamadan yararlanarak, günlük uygulamalarında Laboratuvar Yönetimi Sisteminde tanımlanan Çalışma Prosedürlerine uymalarını, sürekli hizmet sağlamalarını ve geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunmalarınının Laboratuvar Personelinden talep edileceğini,

■ Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı hedefleyeceğini,

■ Politika ve hedeflerini tarafsızlığa yönelik belirleyeceğini,

taahhüt eder.