Menü

Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

KAZLIÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ AR-GE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK BEYANI

Kazlıçeşme Ar-Ge Test Laboratuvarının; TS EN ISO/IEC 17025’ e göre uygulamakta olduğu Kalite Yönetim Sisteminde yer alan dokümanlara uygun çalışmayı, deney numuneleri ve deney sonuçları hakkında yetki almadan üçüncü şahıslara bilgi vermeyeceğimi, laboratuvar adına görevlendirilmedikçe onun adına iş yapmayacağımı, görev tanımlarımdaki sorumluluklarıma aykırı hareket etmeyeceğimi, her türlü iç ve dış baskı ve etkilerden uzak hizmet vereceğimi, hizmetim sırasında tarafsızlığımı etkileyecek herhangi bir durumda amirime bilgi vereceğim, müşteriye ait bilgilerin gizliliğini koruyacağımı, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmalarımla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımı, müşterinin yasal haklarını koruyacağımı, analiz hizmetlerini kamu ve yasal otorite taleplerine uygun olarak gerçekleştireceğimi kabul ve taahhüt ederim.