Menü

Kalite Taahhüdü

KAZLIÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Müşterilerinin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamak üzere, hizmet verdiği sektörlere yönelik destek faaliyetleri geliştirme amacını gerçekleştirmek için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı ve tarafsız kalite kontrol hizmetleri sağlar.

Kalite Kontrol Laboratuarının çalışması için, Yönetim Sistemi ve profesyonel deneyim prensiplerinin uygulanmasının yüksek kalitede hizmet verilmesine önemli ölçüde katkısı olduğu inancı taşınmaktadır. Bu nedenle üst yönetim;

TS EN ISO / IEC 17025 standardının gerekliliklerine ve ilgili prosedürlere, müşteri gereksinimlerine ve düzenleyici ve yasal gerekliliklere uymayı taahhüt eder,

Hizmetin doğru, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, “müşteri bilgilerinin gizliliği” ilkesine sadık kalarak en kısa sürede verilmesini taahhüt eder,

Ulusal, Avrupa veya Uluslararası Standart Organizasyon ve Enstitüleri tarafından yayınlanmış olan standartların (TS, EN, ISO, IULTCS, vb.) kullanılmasını taahhüt eder,

Personelin tecrübeli, deneylerin uygulanmasında teorik bilgiye sahip olmasını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesini taahhüt eder,

Güvenilir ölçümler elde etme kabiliyetinin sürekliliğini sağlamak üzere, yeterlilik deneylerine katılımını da içeren tüm araç ve olanaklardan yararlanır,

Mevcut Kalite Politikası Beyanı’na uymak üzere, çalışmalar için gerekli desteği vermek ve tüm kaynakları sağlayarak, kalite düzeyinde gelişim ve süreklilik sağlanması için bir Kalite Sorumlusu ve Teknik Sorumlu görevlendirir,

Tüm yönetim ve laboratuvar personelinin her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden korumak adına gerekli düzenlemeleri yapacağını taahhüt eder,

Eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara katılımlarını destekleyerek yaratıcı düşünme, işbirliği ve doğru planlamadan yararlanarak, günlük uygulamalarında Laboratuvar Yönetimi Sisteminde tanımlanan Çalışma Prosedürlerine uymalarını, sürekli hizmet sağlamalarını ve geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunmalarını Laboratuvar Personelinden talep eder,

Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı hedefler.