OYUNCAK ANALİZLERİ

Direktif 88/378/EC tehlike kaynağı olarak tanımladığı fiziksel ve mekanikal özellikler, yanma, kimyasal özellikler, elektrik özellikleri, hijyen ve radioaktivite özellikleri bakımından sertifikalandırılması oyuncakların Avrupa marketine güvenli olarak girebilmesi için zorunludur. Sektördeki bu ihtiyacın karşılanması adına Laboratuvarımız akredite olarak analiz hizmeti vermeye başlamıştır.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon Numune Miktarı
Oyuncak, çocuk ürünleri Fitalatların Miktar Tayini (GC-MS Metodu) CPSC-CH-C1001-09.3 TÜRKAK 25 g
Kaplamalı, Kaplamasız, Aksesuar,Oyuncak, Çocuk Ürünleri Deri ile Uzun Süreli Teması Olması ve Tene Değmesi Planlanan Ürünlerden Nikel Salınımı Tayini BS EN 1811 TÜRKAK 3 adet ( her bir metal parça için)
Yapıştırıcılar ve sprey boyalar Uçucu Organik Bileşiklerin GC-MS ile tayini
(Toluen)
İşletme İçi Metot
-“TLM-166/Rev.00” (ASTM D5769’den modifiye edilmiştir.)
TÜRKAK 25 g veya 25 ml
Oyuncak ve Oyuncak Kapsamında Değerlendirilecek Kırtasiye ürünleri Uçucu Organik Bileşiklerin GC-MS ile tayini
(Benzen)
İşletme İçi Metot
-“TLM-162/Rev.00 “
(ASTM D5769’den modifiye edilmiştir.)
TÜRKAK 25 g veya 25 ml
Oyuncak ve Oyuncak
Bileşenleri
Oyuncak ve oyuncak bileşenlerinde ve Çocuk Ürünlerinde göçen element Tayini Alüminyum(Al), Antimon(Sb), Arsenik(As), Bakır(Cu), Baryum(Ba), Bor(B), Civa(Hg), Çinko(Zn), Kadmiyum(Cd), Kalay(Sn), Kobalt(Co), KromIII(Cr), Kurşun(Pb), Mangan(Mn), Nikel(Ni), Selenyum(Se), Stronsiyum(Sr)
(AAS Metodu)
TS EN 71-3 TÜRKAK 25 g
Elektrik ve Elektronik
Ürünler
Kurşun (Pb),Civa (Hg),Kadmiyum (Cd), düzeylerinin tayini IEC 62321 TÜRKAK 1 adet
Oyuncak Küçük Parçalar Silindiri TS EN 71-1 Madde 8.2 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Tork deneyi TS EN 71-1 Madde 8.3 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Germe deneyi TS EN 71-1 Madde 8.4 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Düşme testi TS EN 71-1 Madde 8.5 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Devrilme testi TS EN 71-1 Madde 8.6 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Çarpma testi TS EN 71-1 Madde 8.7 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Sıkıştırma testi TS EN 71-1 Madde 8.8 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Islatma testi TS EN 71-1 Madde 8.9 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Bir bölüm yada Birleşenin ulaşılabilirliği TS EN 71-1 Madde 8.10 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Kenarların Keskinliği TS EN 71-1 Madde 8.11 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Uçların sivriliği TS EN 71-1 Madde 8.12 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Metalden yapılmış tellerin esnekliği TS EN 71-1 Madde 8.13 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Genişleyen malzemeler TS EN 71-1 Madde 8.14 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Sıvıyla doldurulmuş oyuncakların sızdırması TS EN 71-1 Madde 8.15 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Bazı oyuncakların Geometrik Şekilleri TS EN 71-1 Madde 8.16 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Ağızla etkileştirilen oyuncakların oyuncakların dayanımı TS EN 71-1 Madde 8.17 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Katlanan ve kayan mekanizmalar TS EN 71-1 Madde 8.18 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Kordonların elektriksel direnci TS EN 71-1 Madde 8.19 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Kordonların kesit ölçüsü TS EN 71-1 Madde 8.20 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Statik dayanıklılık TS EN 71-1 Madde 8.21 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Dinamik dayanım TS EN 71-1 Madde 8.22 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Denge TS EN 71-1 Madde 8.23 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Kinetik enerjinin belirlenmesi TS EN 71-1 Madde 8.24 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Plastik tabaka TS EN 71-1 Madde 8.25 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Frenleme performansı TS EN 71-1 Madde 8.26 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Oyuncak skuterlerin direksiyon çubuklarının dayanımı TS EN 71-1 Madde 8.27 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Emisyon ses basıncı seviyelerinin belirlenmesi TS EN 71-1 Madde 8.28 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Üzerine binilerek sürülen elektrikli oyuncakların azami tasarım hızı tayini TS EN 71-1 Madde 8.29 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Sıcaklık artışlarının ölçülmesi TS EN 71-1 Madde 8.30 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Oyuncak sandıkların kapakları TS EN 71-1 Madde 8.31 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Küçük toplar ve vakumlu tutucular deneyi TS EN 71-1 Madde 8.32 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Oyuncak figürler TS EN 71-1 Madde 8.33 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Mıknatıslar için germe deneyi TS EN 71-1 Madde 8.34 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Manyetik akı indisi TS EN 71-1 Madde 8.35 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Kordonların ve zincirlerin çevre uzunluğu TS EN 71-1 Madde 8.36 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Yoyo toplarının ölçümleri TS EN 71-1 Madde 8.37 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Geçmeli bağlantı aparatı için ayrılma deneyi TS EN 71-1 Madde 8.38 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Kendinden sarılan kordonlar TS EN 71-1 Madde 8.39 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Kordonların, zincirlerin ve elektrik kablolarının uzunluğu TS EN 71-1 Madde 8.40 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak Yanabilirlik için Genel Şartlar TS EN 71-2+A1 Madde 5.1 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak /Oyuncağın yüzeyinden 50 mm veya daha fazla çıkıntı yapan saç, tüy veya benzer özeliklere sahip malzemeden (örneğin, serbestçe sallanan kurdeleler, kağıt, kumaş saç teli veya diğer sarkan bileşenler) yapılmış sakallarla, bıyıklarla, peruklar Yanabilirlik Deneyi TS EN 71-2+A1 Madde 5.2 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak /Oyuncağın yüzeyinden 50 mm’den daha az çıkıntı yapan saç, tüy veya benzer özeliklere sahip malzemeden (örneğin, serbestçe sallanan kurdeleler, kağıt, kumaş saç teli veya diğer sarkan bileşenler) yapılmış sakallar, bıyıklar, peruklar vb. ve kalıplanmış tam veya kısmi baş maskeleri Yanabilirlik Deneyi TS EN 71-2+A1 Madde 5.3 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak/Başa takılan oyuncakların, başlıkların, baş giysilerinin vb. sarkan kısımlarıyla ve başı kısmen veya tamamen kapatan (örneğin, kumaş ve karton maskeler, göz maskeleri, yüz maskeleri) maskeler, oyuncak kostümler ve içine bir çocuğun girmesi ve bir çocuk tarafından giyilmesi tasarlanan oyuncaklar Yanabilirlik Deneyi TS EN 71-2+A1 Madde 5.4 TÜRKAK 2 adet
Oyuncak/Yumuşak dolgulu oyuncaklar Yanabilirlik Deneyi TS EN 71-2+A1 Madde 5.5 TÜRKAK 2 adet