Menü

Oyuncak Analizleri

Direktif 88/378/EC tehlike kaynağı olarak tanımladığı fiziksel ve mekanikal özellikler, yanma, kimyasal özellikler, elektrik özellikleri, hijyen ve radioaktivite özellikleri bakımından sertifikalandırılması oyuncakların Avrupa marketine güvenli olarak girebilmesi için zorunludur. Sektördeki bu ihtiyacın karşılanması adına Laboratuvarımız  akredite olarak analiz hizmeti vermeye başlamıştır.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
Oyuncak, çocuk ürünleri Fitalatların Miktar Tayini (GC-MS Metodu) CPSC-CH-C1001-09.3 TÜRKAK
Kaplamalı, Kaplamasız, Aksesuar,Oyuncak, Çocuk Ürünleri Deri ile Uzun Süreli Teması Olması ve Tene Değmesi Planlanan Ürünlerden Nikel Salınımı Tayini BS EN 1811 TÜRKAK
Oyuncak Küçük Parçalar Silindiri TS EN 71-1 Madde 8.2
Oyuncak Tork deneyi TS EN 71-1 Madde 8.3
Oyuncak Germe deneyi TS EN 71-1 Madde 8.4
Oyuncak Düşme testi TS EN 71-1 Madde 8.5
Oyuncak Devrilme testi TS EN 71-1 Madde 8.6
Oyuncak Çarpma testi TS EN 71-1 Madde 8.7
Oyuncak Sıkıştırma testi TS EN 71-1 Madde 8.8
Oyuncak Islatma testi TS EN 71-1 Madde 8.9
Oyuncak Bir bölüm yada Birleşenin ulaşılabilirliği TS EN 71-1 Madde 8.10
Oyuncak Kenarların Keskinliği TS EN 71-1 Madde 8.11
Oyuncak Uçların sivriliği TS EN 71-1 Madde 8.12
Oyuncak Metalden yapılmış tellerin esnekliği TS EN 71-1 Madde 8.13
Oyuncak Genişleyen malzemeler TS EN 71-1 Madde 8.14
Oyuncak Sıvıyla doldurulmuş oyuncakların sızdırması TS EN 71-1 Madde 8.15
Oyuncak Bazı oyuncakların Geometrik Şekilleri TS EN 71-1 Madde 8.16
Oyuncak Ağızla etkileştirilen oyuncakların oyuncakların dayanımı TS EN 71-1 Madde 8.17
Oyuncak Katlanan ve kayan mekanizmalar TS EN 71-1 Madde 8.18
Oyuncak Kordonların elektriksel direnci TS EN 71-1 Madde 8.19
Oyuncak Kordonların kesit ölçüsü TS EN 71-1 Madde 8.20
Oyuncak Statik dayanıklılık TS EN 71-1 Madde 8.21
Oyuncak Dinamik dayanım TS EN 71-1 Madde 8.22
Oyuncak Denge TS EN 71-1 Madde 8.23
Oyuncak Kinetik enerjinin belirlenmesi TS EN 71-1 Madde 8.24
Oyuncak Plastik tabaka TS EN 71-1 Madde 8.25
Oyuncak Frenleme performansı TS EN 71-1 Madde 8.26
Oyuncak Oyuncak skuterlerin direksiyon çubuklarının dayanımı TS EN 71-1 Madde 8.27
Oyuncak Emisyon ses basıncı seviyelerinin belirlenmesi TS EN 71-1 Madde 8.28
Oyuncak Üzerine binilerek sürülen elektrikli oyuncakların azami tasarım hızı tayini TS EN 71-1 Madde 8.29
Oyuncak Sıcaklık artışlarının ölçülmesi TS EN 71-1 Madde 8.30
Oyuncak Oyuncak sandıkların kapakları TS EN 71-1 Madde 8.31
Oyuncak Küçük toplar ve vakumlu tutucular deneyi TS EN 71-1 Madde 8.32
Oyuncak Oyuncak figürler TS EN 71-1 Madde 8.33
Oyuncak Mıknatıslar için germe deneyi TS EN 71-1 Madde 8.34
Oyuncak Manyetik akı indisi TS EN 71-1 Madde 8.35
Oyuncak Kordonların ve zincirlerin çevre uzunluğu TS EN 71-1 Madde 8.36
Oyuncak Yoyo toplarının ölçümleri TS EN 71-1 Madde 8.37
Oyuncak Geçmeli bağlantı aparatı için ayrılma deneyi TS EN 71-1 Madde 8.38
Oyuncak Kendinden sarılan kordonlar TS EN 71-1 Madde 8.39
Oyuncak Kordonların, zincirlerin ve elektrik kablolarının uzunluğu TS EN 71-1 Madde 8.40
Oyuncak Yanabilirlik için Genel Şartlar TS EN 71-2+A1 Madde 5.1
Oyuncak /Oyuncağın yüzeyinden 50 mm veya daha fazla çıkıntı yapan saç, tüy veya benzer özeliklere sahip malzemeden (örneğin, serbestçe sallanan kurdeleler, kağıt, kumaş saç teli veya diğer sarkan bileşenler) yapılmış sakallarla, bıyıklarla, peruklar Yanabilirlik Deneyi TS EN 71-2+A1 Madde 5.2
Oyuncak /Oyuncağın yüzeyinden 50 mm’den daha az çıkıntı yapan saç, tüy veya benzer özeliklere sahip malzemeden (örneğin, serbestçe sallanan kurdeleler, kağıt, kumaş saç teli veya diğer sarkan bileşenler) yapılmış sakallar, bıyıklar, peruklar vb. ve kalıplanmış tam veya kısmi baş maskeleri Yanabilirlik Deneyi TS EN 71-2+A1 Madde 5.3
Oyuncak/Başa takılan oyuncakların, başlıkların, baş giysilerinin vb. sarkan kısımlarıyla ve başı kısmen veya tamamen kapatan (örneğin, kumaş ve karton maskeler, göz maskeleri, yüz maskeleri) maskeler, oyuncak kostümler ve içine bir çocuğun girmesi ve bir çocuk tarafından giyilmesi tasarlanan oyuncaklar Yanabilirlik Deneyi TS EN 71-2+A1 Madde 5.4
Oyuncak/Yumuşak dolgulu oyuncaklar Yanabilirlik Deneyi TS EN 71-2+A1 Madde 5.5
Oyuncak ve Oyuncak Bileşenleri (AAS Metodu) Oyuncak ve oyuncak bileşenlerinde ve Çocuk Ürünlerinde göçen element Tayini Alüminyum(Al), Antimon(Sb), Arsenik(As), Bakır(Cu), Baryum(Ba), Bor(B), Civa(Hg), Çinko(Zn), Kadmiyum(Cd), Kalay(Sn), Kobalt(Co), KromIII(Cr), Kurşun(Pb), Mangan(Mn), Nikel(Ni), Selenyum(Se), Stronsiyum(Sr) TS EN 71-3
Oyuncak ve Oyuncak Kapsamında Değerlendirilecek Kırtasiye ürünleri Uçucu Organik Bileşiklerin GC-MS ile tayini (Benzen) İŞLETME İÇİ METOT