Menü

ŞİKAYET FORMU

TS EN ISO IEC/17025:2017 standardı 7.9 maddesine istinaden laboratuvara gelen şikâyetler “Şikâyet Formu” ile kayıt altına alınmaktadır. Alınan şikâyetlerin laboratuvar faaliyetleri ile ilgili olup olmadığının geçerliliği kontrol edilir. Şikâyet geçerli değil ise şikâyet reddedilerek gerekçesi ile birlikte şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir. Alınan şikâyetin laboratuvar faaliyetleri ile ilgili olduğu doğrulanması halinde şikâyetlerin kabul edildiği şikâyetçiye yazılı olarak bildirilir. Uygulamada mümkün ise 30 gün içerisinde şikâyet ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilerek şikâyetçiye alınan karar yazılı olarak bildirilir.