Menü

Su Analizleri

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon Numune Miktarı
Kullanım Suyu Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) Analizi AAS Metodu İşletme İçi Metot- “AY-KL-042”
(EPA Method 1637 modifiye edilmiştir)
TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suyu Demir (Fe) Analizi, AAS Metodu İşletme İçi Metot- “AY-KL-074”
(EPA Method 1637 modifiye edilmiştir)
TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Escherichia coli (E.coli )ve koliform bakteri sayımı (membran filtrasyon tekniği) TS EN ISO 9308-1 TÜRKAK 500 mL
Kullanım Suları Fecal Enterokokların aranması (membran filtrasyon tekniği) TS EN ISO 7899-2 TÜRKAK 500 mL
Kullanım Suları 22C ve 36C’de Koloni Sayımı TS EN ISO 6222 TÜRKAK 500 mL
Kullanım Suları Sertlik SM 2340 TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Serbest Klor SM 4500 TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Elektriksel İletkenlik TS 9748 TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları pH TS 10523 TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Nitrat Tayini SM 4500 B TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Nitrit Miktarı Tayini SM 4500 NO2B TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Amonyum Miktarı Tayini TS 7159 TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Arsenik (As) Tayini İşletme İçi Metot “AY-KL-073” (SM 3114 B) TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Civa (Hg) Tayini İşletme İçi Metot “AY-KL-079” (SM 3112 B) TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Bulanıklık TS 5091 EN ISO 7027 TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Tat,Koku (organoleptik) SM 2170 B TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Renk SM 2120 B TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Sülfat Miktarı Tayini SM 4500-SO42- E TÜRKAK 1000 mL
Kullanım Suları Permanganat İndeksi (Oksilenebilirlik Tayini) TS 688 EN ISO 8467 TÜRKAK 1000 mL