TEKSTİL ANALİZLERİ

Tüketiciler sürekli olarak tekstil ve giyim ürünleri ile yakın temasta bulunduklarından, güvenlik ve kaliteye duyulan ihtiyaç en üst seviyededir.Standartlara uygun gerekli kondüsyon şartları sağlanarak özel sektöre, kamu kurum ve kuruluşlarına ihtisas ve akredite laboratuvar olarak standartlara ve istenilen teknik şartnamelere uygun deney hizmetleri sunulmaktadır.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon Numune Miktarı
Tekstil Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler – Bölüm 1: Liflerde ekstraksiyon yapılarak ve yapılmadan elde edilebilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti ISO 14362-1 TÜRKAK A4 NUMUNE
Tekstil Renk haslığı deneyleri- Bölüm B02: Yapay ışığa karşı renk haslığının tayini- Ksenon ark soldurma lambası deneyi ISO 105 B02 TÜRKAK A4 NUMUNE
Tekstil Renk haslığı deneyleri- Bölüm B04: Yapay hava şartlarına karşı renk haslığı ksenon ark lambası ile soldurma deneyi ISO 105 B04 TÜRKAK A4 NUMUNE
Tekstil Tekstiller- Sulu özütlerde ph tayini ISO 3071 TÜRKAK A4 NUMUNE
Lâstik veya plâstik kaplı kumaşlar(Suni Deri) Gerilme dayanımının ve kopma uzamasının (şerit metodu) tayini TS 2008 EN ISO 1421 TÜRKAK 3 ADET A4 NUMUNE
Lâstik veya plâstik kaplı kumaşlar(Suni Deri) Lastik kaplı kumaşlarda sabit hızla pantolon yırtılma kuvveti tayini ISO 4674-1 METOT B TÜRKAK 3 ADET A4 NUMUNE
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar Fitalatların Miktar Tayini   (GC-MS Yöntemi) TS EN 14372 (Madde 6.3.2)       EN 14372 (Madde 6.3.2) TÜRKAK A4 NUMUNE
Tekstil Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı TS EN ISO 105 E02 TÜRKAK A4 NUMUNE
Koruyucu Eldivenler Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldiven TS EN 388 TÜRKAK 3 ÇİFT
Koruyucu Eldivenler Genel Özellikler ve Deney Yöntemleri TS EN 420+A1 TÜRKAK 3 ÇİFT
Tekstil, Deri Tekstil,Deri ve Proses Yardımcı Ürünlerinde Alkil Fenol ve Alkil Fenol Etoksilatlarının Tayini (AP&APEO)
(GC-MS Metodu)
İşletme İçi
Metot-“TLM-154″/Rev.00 ( ISO/FDIS 18218-2)
TÜRKAK A4 NUMUNE
Tekstil PVC tayini “FTIR cihazı ile” İşletme İçi Metot
-“TLM-150/Rev.00”
TÜRKAK A4 NUMUNE
Deri, Tekstil Deri ve Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol
İçeriğinin Belirlenmesi
Pentachlorophenol (PCP)
Tetrachloro phenol (TCP) Trichlorophenol
(TriCP) Tayini
(GC-MS Metodu)
TS EN ISO 17070 TÜRKAK A4 NUMUNE
Kauçuk veya Plastikle
Kaplanmış Kumaşlar
Esneklik Direncinin Tayini – Fleksometre Metodu TS EN ISO 32100
ISO 32100
TÜRKAK A4 NUMUNE
Kauçuk veya Plastikle
Kaplanmış Kumaşlar
Kaplama yapışkanlığının tayini TS EN ISO 2411
EN ISO 2411
TÜRKAK A4 NUMUNE
Kauçuk veya Plastikle
Kaplanmış Kumaşlar
Aşınma Dayanımı tayini
Bölüm 2 : Martindale Aşındırma Cihazı
Kullanılarak
TS EN ISO 5470-2 Metot-2
EN ISO 5470-2 Metot-2
ISO 5470-2 Metot-2
TÜRKAK A4 NUMUNE