Menü

Tekstil Analizleri

Tüketiciler sürekli olarak tekstil ve giyim ürünleri ile yakın temasta bulunduklarından, güvenlik ve kaliteye duyulan ihtiyaç en üst seviyededir.Standartlara uygun gerekli kondüsyon şartları sağlanarak özel sektöre, kamu kurum ve kuruluşlarına ihtisas ve akredite laboratuvar olarak standartlara ve istenilen teknik şartnamelere uygun deney hizmetleri sunulmaktadır.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
Tekstil Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler – Bölüm 1: Liflerde ekstraksiyon yapılarak ve yapılmadan elde edilebilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti ISO 14362-1 TÜRKAK
Tekstil PVC tayini FTIR cihazı ile In House Metot (KZM TLM-150) TÜRKAK
Tekstil Renk haslığı deneyleri- Bölüm B02: Yapay ışığa karşı renk haslığının tayini- Ksenon ark soldurma lambası deneyi ISO  105 B02 TÜRKAK
Tekstil Renk haslığı deneyleri- Bölüm B04: Yapay hava şartlarına karşı renk haslığı ksenon ark lambası ile soldurma deneyi ISO  105 B04 TÜRKAK
Tekstil Tekstiller- Sulu özütlerde ph tayini ISO 3071 TÜRKAK
Lâstik veya plâstik kaplı kumaşlar(Suni Deri) Gerilme dayanımının ve kopma uzamasının (şerit metodu) tayini TS 2008 EN ISO 1421 TÜRKAK
Lâstik veya plâstik kaplı kumaşlar(Suni Deri) Lastik kaplı kumaşlarda sabit hızla pantolon yırtılma kuvveti tayini ISO 4674-1 METOT B TÜRKAK
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar Fitalatların Miktar Tayini   (GC-MS Yöntemi) TS EN 14372 (Madde 6.3.2)       EN 14372 (Madde 6.3.2) TÜRKAK
Tekstil Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivite Tayini AATCC 100
Tekstil Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi(Absorbsiyon metodu) JIS L 1902
Tekstil Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi(Absorbsiyon metodu) ISO 20743
Tekstil Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı TS EN ISO 105 E02
Eldiven Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldiven TS EN 388
Koruyucu Eldivenler Genel Özellikler ve Deney Yöntemleri TS EN 420+A1
Eldiven,Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünler Dioktiltin (DOT) bileşikleri İşletme İçi Metot – “AY-EKL-30“  (ISO/TS 16179’dan modifiye edilmiştir)