Menü

Toprak ve Gübre Analizleri

T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı,İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamında bulunan analizler In-House, Ulusal ve Uluslarası Standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Numune Miktarı
Katı ve Sıvı Organik Gübre Organik Azot Tayini Kjeldahl Method 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Organik Karbon Tayini Kimyevi Gübre Yönetmeliği 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Hidroliz Olma Derecesi In-House 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre pH Tayini In-House 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Yoğunluk TS EN ISO 2811 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Tuzluluk Tayini TS 5000,TS 3190, TS 1620 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Brix Tayini TS EN 12143 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Amonyak Azotu Tayini Kjeldahl Method 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Toplam Krom Tayini ISO 17072-2 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Toplam Organik Madde Kimyevi Gübre Yönetmeliği 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Serbest Amino Asit In-House (HPLC-DAD Method) 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Klor Tayini In-House 100 g
Katı ve Sıvı Organik Gübre Toplam Azot Kjeldahl Method 100 g