Menü

Yem Analizleri

T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Hayvanlarda yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi, daha fazla ve daha nitelikli hayvansal ürünler elde edilmesi için hayvan beslemede yeterli düzeyde karma yemlerin kullanımı ve yemlerin kalitelerinin belirlenmesi amacıyla  yayınladığı ‘Yemlerde İstenmeyen Maddeler Tebliği’ uyarınca bakanlık izinli ve akredite olarak ulusal ve uluslarası analiz metodları referanslarıyla  kimyasal, enstrümantel, mikrobiyolojik ve  fiziksel analiz hizmeti sunulmaktadır.

Deney Alanı Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon Numune Miktarı
Gıda ve Yem Ham Protein Tayini Kjeldahl Metodu TS EN ISO 20483, ISO 1871, Buchi Application Metodu TÜRKAK 100 g
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Kurşun (Pb) , Kadmiyum (Cd) Analizi Grafit Fırınlı AAS Metodu NMKL 161 TÜRKAK 100 g
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Civa (Hg ) Analizi AAS Metodu İşletme İçi Metot- “AY-KL-036” (NMKL 170 modifiye edilmiştir) TÜRKAK 100 g
Gıdalar ,Yemler Enterobacteriaceae aranması ve Sayımı  Koloni Sayım Tekniği ISO 21528-2 TÜRKAK 100 g
Gıdalar ,Yemler Sülfit indirgeyen anaerobik bakteri sayımı ISO 15213 TÜRKAK 100 g
Gıdalar ,Yemler Salmonella sp. Aranması ISO 6579 TÜRKAK 100 g
Gıdalar, Yemler Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması ISO 10272-1 100 g
Yem – Yem Katkı Demir (Fe), Mangan (Mn), Alüminyum (Al), Selenyum (Se),Kalay (Sn) Tayini AAS Metodu AOAC 999.10 – TS EN 14627 – NMKL 161 – AOAC 985.35 100 g
Yem – Yem Katkı Bakır (Cu),  Çinko (Zn), Cobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Kalsiyum (Ca), Mağnezyum (Mg), Sodyum (Na), Potasyum (K), Miktarı Tayini NMKL 161 – AOAC 999.10 100 g
Yem Deoksinivalenol (DON) tayini (HPLC Metodu) TS EN 15791 – R-Biopharm Deoksinivalenol (DON)Extraction Method Ref. No: P50.V13 1000 g
Yem Zeraelanon Tayini (HPLC) Metodu TS EN 15792 – R-Biopharm Zeraelanon (ZON)Extraction Method Ref. No: RP91RP90/V16 1000 g
Yem (Karma,pelet Büyükbaş,kanatlı yemi,Kedi Köpek Maması) Aflatoksin B1
(HPLC Metodu)
AOAC 2003.02 – TS ISO 14718 1000 g
Yem – Yem Katkı Serbest Amino Asit In-House 100 g
Yem – Yem Katkı Toplam Amino Asit In-House 100 g